Missionsförsamlingarna i Valla & Klövedal
Missionsförsamlingarna i Valla & Klövedal

Missionsförsamlingarna i Valla & Klövedal

Address
Norra Valsäng 30, Klövedal, Sverige
Beskrivning
Vi är två missionsförsamlingar på Tjörn — Valla och Klövedal - som på de lite mer frikyrkoglesa delarna av ön vill sprida evangeliet om Jesus Kristus och verka för Guds rikes utbredande. ”Navet” i vårt arbete är det gemensamma gudstjänstfirandet, som vi möts till varje söndag. På vår hemsida kan Du se vad som händer i våra missionskyrkor, lyssna på predikningar, se på inspelade gudstjänster och ta del av annan information. Vi är en del av samfundet Equmeniakyrkan (en sammanslagning av f d Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet) men väljer av olika skäl fortfarande att kalla oss för missionsförsamlingar.
Kontaktperson
Joel Magnusson
Email
pastor@vallaklovedal.se
Kontaktperson, telefon
Reserv, Kontaktperson
Caroline Jönsson
Reservkontakt, email
Reservkontakt, telefon
Built with Potion.so