Pingstkyrkan Rönnäng Åstol
Pingstkyrkan Rönnäng Åstol

Pingstkyrkan Rönnäng Åstol

Address
Rönnäng, Sverige
Beskrivning
Pingstkyrkan Rönnäng & Åstol är två frikyrkor som samarbetar tätt med varandra, men också med övriga frikyrkor på Tjörn. Varje söndag firar vi gudstjänst, med söndagsskola under terminerna då vi även har samlingar med olika aktiviteter för ungdomar kvällstid. Även fritidsgård varannan lördagskväll i Smedjan i samarbete med flera av frikyrkorna. Våra gudstjänster och andra samlingar är offentliga, alla är välkomna. Vi har sångstunder på Kvarnbacken och övriga äldreboenden, schemalagt där flera av frikyrkorna ingår. Vi har en Loppis under sommartid vid Rönnängs brygga, tillsammans med Svenska kyrkan och Röda Korset, där överskottet går till Världens barn. Församlingen driver också Åstols café som är en viktig mötesplats även vintertid.Hemsidor: www.pingstkyrkanronnang.se och www.elimastol.com
Kontaktperson
Marie Nordvall
Email
marie.nordvall@hotmail.com
Kontaktperson, telefon
Reserv, Kontaktperson
Anna Ivarsson
Reservkontakt, email
annaivarsson1980@gmail.com
Reservkontakt, telefon
Built with Potion.so