Rädda Barnen Tjörn
Rädda Barnen Tjörn

Rädda Barnen Tjörn

Address
Tjörn, Sverige
Beskrivning
Rädda Barnens lokalförening på Tjörn. Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation, som kämpar för barns rättigheter i Sverige och i världen och stödjer barn och föräldrar i utsatta situationer. Allt arbete utgår från Barnkonventionen, som efter långvarigt påverkansarbete nu blivit lag i Sverige.  Rädda Barnen har mer än hundra års erfarenhet av att stödja barn på flykt under flykten, men även som nyanlända i Sverige. Exempelvis att skydda barn mot våld och övergrepp, förebygga mobbning, ge psykosocialt stöd, stöd med språkinlärning och läxhjälp (språkcafé) m.m. Vi främjar aktiviteter för barn på lokal nivå och skänker pyssel och lekmaterial till nyanlända barn. Rädda Barnen har ett omfattande digitalt stöd som riktar sig direkt till barn, föräldrar och personal, t.ex. en flerspråkig app för barn och unga som som upplevt trauman. En viktig stödinsats för barn på flykt och nyanlända med traumatiska upplevelser är att ordna trygga barnvänliga rum/platser, där barn kan leka med kompisar, träffa trygga vuxna och bara få vara barn. Facebook: Rädda Barnen Tjörn - Startsida | Facebook
Kontaktperson
Anna-Carin Inberg
Email
anna.carin.inberg@telia.com
Kontaktperson, telefon
Reserv, Kontaktperson
Caroline Jönsson
Reservkontakt, email
Reservkontakt, telefon
Built with Potion.so